Feriebornholm.dk - sommerhuse og ferielejligheder på Bornholm ,mm Ferielejlighed i Berlin ved Kudamm i Berlins centrum Klik for info og booking

Feriebornholm.dk sommerhus og feriebolig formidling:
udlejning af sommerhuse på bornholm og ferieboliger på bornholm ferielejligheder på bornholm ferie bornholm
sommerhusudlejning bornholm - lej direkte hos ejerne - spar provisionen
ca 100 sommerhuse, ferielejligheder og andre ferieboliger i alle prislag - også luksus

FerieBornholm - lej sommerhuse på Bornholm direkte hos ejerne - SPAR provisionen

FOLKEMØDE OVERNATNING uge 24 - FIND DET HER ! - KLIK HER !

Liebe deutsche Gäste. (Fast) Alle unsere Ferienhäuser und Fewos haben Text auf Deutsch.
Klicken Sie einfach auf einen Ort oder Kompassrichtung auf der Karte um die Häuser und Fewos dort zu sehen.

Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser er gældende, medmindre andet er direkte og skriftligt aftalt.

1. Faktureringsgrundlag.

Kundens ordre er bindende, når Rath Holm Internetservice og Pressefoto har fremsendt ordrebekræftelse med opgavebeskrivelse.  Rath Holm Internetservice og Pressefoto arbejder normalt på timebasis, dokumenteret ved specificeret time- og materialeopgørelse for hver arbejdsopgave. Alle opgaver (rådgivning, teknisk arbejde, møder, kørsel til og fra møder m.v.), der udføres for kunden, faktureres i henhold til den til enhver tid gældende prisliste pr. påbegyndt time

 

2. Tilbud.

Rath Holm Internetservice og Pressefoto udarbejder gerne skriftligt tilbud, hvis kunden ønsker det. Skriftligt tilbud afgives som budgetramme-tilbud, medmindre andet udtrykkeligt aftales. Der kan dog udarbejdes fastpristilbud, hvis opgavens omfang berettiger det, og der foreligger en præcis og velafgrænset beskrivelse af opgaven. Hvis den nødvendige beskrivelse ikke foreligger, og kunden ikke selv leverer den, udarbejder Rath Holm Internetservice og Pressefoto opgavebeskrivelsen på normal timebasis (se punkt 1). Kundens ordre er bindende, når Rath Holm Internetservice og Pressefoto har fremsendt ordrebekræftelse med opgavebeskrivelse.

 

3. Betalingsbetingelser.

* Opgaver på normal timebasis:

- time- og materialeforbrug opgøres og faktureres løbende 1 gang månedlig,

- betalingsbetingelser: netto kontant 8 dage.

* Opgaver på tilbud:

- time- og materialeforbrug opgøres og faktureres ved opgavens afslutning, medmindre andet fremgår af tilbud/ordrebekræftelse eller er aftalt skriftligt,

- for større opgaver, eller opgaver, hvor der anvendes underleverandør/er i større omfang, aftales udbetaling af á conto-rater og betingelser herfor skriftligt senest i forbindelse med udstedelse af ordrebekræftelse.

Rabatter forudsætter rettidig betaling, overholdes betalingsfristen ikke bortfalder givne rabatter.

Abonnementer kan opsiges med 1 måneds varsel til udløb. Betalte ydelser tilbagebetales ikke, heller ikke ved ønsket nedtagelse i abonnementsperioden. Genåbning koster 400 kr. Sommerhusannoncer er specifikt knyttet til annoncerede feriebolig – kontaktadresse direkte til ejer. Henvendelser må ikke videreformidles til tredjepart.

Der må ikke forekomme udgående link og/eller henvisninger til eksterne sider i annoncer ej heller i kommentarfelter.

Ligger der flere ferieboliger på samme adresse betales abonnement efter antal lejemål på adressen.
Misligholdelse medfører lukning uden refusion. FerieBornholm.dk er primært for private udlejere, erhvervsudlejning kan optages efter individuel aftale og pris.

- betalingsbetingelser: netto kontant, 8 dage. Faktura udsendes pr email, gebyr for postudsendelse 25 kr.

 

 4. Morarente og gebyr.

Ved betaling efter betalingsfristen er Rath Holm Internetservice og Pressefoto berettiget til at beregne 1,5% i morarente pr. påbegyndt måned samt rykkergebyr på kr. 95,00 pr. rykker eller at kræve den leverede vare tilbageleveret.        

Omfatter ydelsen internetservice med elektronisk adgang, er Rath Holm Internetservice og Pressefoto berettiget til med 14 dages varsel at spærre adgang hertil, indtil skyldigt beløb er erlagt, incl. genåbningsafgift på 400 kr. Ved misligholdelse af betalingsbetingelserne er Rath Holm Internetservice og Pressefoto berettiget til helt at opsige samarbejdet med kunden med øjeblikkeligt varsel.

 

5. Reklamation. 

Reklamation angående leverede varer/ydelser skal for at være gyldig foretages inden 8 dage efter kundens modtagelse af varen/ydelsen, og skal ske skriftligt, evt. pr. email, med angivelse af og begrundelse for, hvad reklamationen omfatter i henhold til fremsendt ordrebekræftelse (se punkt 1) eller aftale.

Rath Holm Internetservice og Pressefoto er forpligtet til hurtigst muligt og inden 14 dage efter modtagelse af gyldig reklamation at foretage genopretning eller skriftligt  redegøre for, hvorfor reklamation ikke kan anerkendes.

Eventuel uenighed om ydelsens/varens indhold og/eller kvalitet afgøres ved retten i Rønne. Uenighed om ydelsens/varens indhold og/eller kvalitet har ikke opsættende virkning for kundens betalingsforpligtelser i henhold til ovenstående betalingsbetingelser.

 

6. Gyldighed.

Disse forretningsbetingelser er gældende, indtil de ændres med mindst 30 dages varsel ved skriftlig meddelelse fra  Rath Holm Internetservice og Pressefoto.

Alle beløb angivet eksklusiv moms

 

10-09-17

 

FerieBornholm.dk og BornholmSommer.dk drives af

Rath Holm Internetservice
Almindingensvej 49 DK-3751 Østermarie Danmark,
tlf: 5647 0001

Webmaster

 

 

 

 

linkliste    sitemap